Home

G1000 Borne: Een plek waar we samen bepalen wat we belangrijk vinden voor Borne, Hertme en Zenderen.

In de gemeente Borne wonen veel mensen met mooie dromen en originele ideeën. Ideeën die Borne, Hertme en Zenderen mooier kunnen maken, ideeën die wat ons betreft ruimte mogen krijgen. Wij geloven dat, als je mensen bij elkaar brengt, deze creatieve denkkracht alleen maar groter wordt.

Als inwoners weten wij zelf heel goed wat de gemeente Borne nodig heeft. Door daarover met elkaar in gesprek te gaan, komen we samen tot concrete plannen.

Burgertop

Een aantal inwoners uit Borne heeft het initiatief genomen om een Burgertop te organiseren. Een Burgertop is een dag, waarop veel inwoners bijeen komen, om te praten over hun wensen en ideeën voor hun omgeving. In dit geval de inwoners van Borne, Hertme en Zenderen.

We willen een grote groep inwoners bijeen laten komen, om gezamenlijk in gesprek te gaan. Dit doen we door een Burgertop te organiseren volgens G1000 aanpak. Een G1000 Burgertop heeft op veel plaatsen met succes plaats gevonden. Nu willen wij dit organiseren voor Borne.

Wat is een G1000?

In onderstaande video, wordt in anderhalve minuut, uitgelegd hoe een Burgertop volgens G1000 aanpak werkt.

Van dromen naar doen

Tijdens de G1000 staat de dialoog centraal. Dat wil zeggen een open gesprek waaraan alle deelnemers op basis van gelijkwaardigheid mee doen. Niets staat van tevoren vast; de agenda wordt op de dag zelf bepaald.

In verschillende groepen praten de inwoners over vragen als: wat vind jij belangrijk voor Borne, voor Hertme en Zenderen? Wat kun jij daaraan bijdragen? Wat kan een ander doen? Wat is je droom?

Gedurende de dag werk je samen steeds concreter naar een voorstel toe. Aan het eind van de middag blijven dan tien concrete voorstellen over die via stemming worden uitgekozen om als inwoners, samen met de G1000-organisatie, echt uit te werken.