Contact

Stichting G1000 Borne (Burgertop Borne – Hertme – Zenderen)
RSIN-nummer: 856603302
Zwenkgras 17 | 7623 EA Borne | tel. 06 24327825 | info@g1000borne.nl

Doel
De stichting heeft als doel het institutionaliseren van de dialoog als aanvulling op het huidige democratische bestel.

Beleidsplan
De stichting organiseert op datum 20-05-2017 een burgertop voor de inwoners van de gemeente Borne, meer informatie kunt u nalezen in ons Beleidsplan Stichting Borne G1000

Statutaire bestuurssamenstelling
Het bestuur bestaat uit: voorzitter (W.L. Geul),  secretaris/penningmeester (A.H. Remmers), lid (G.J.M. Hulshof)

Financieel beleid
Stichting G1000 Borne, plaatst elk jaar een financiele verantwoording op deze website. Deze kun je hieronder vinden:

Het beloningsbeleid
De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden ten dienste van de stichting (art. 3, lid 5 van de statuten).

ANBI
De belastingdienst heeft de Stichting G1000 Borne aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Meer informatie hierover kunt u vinden op de ANBI-website