G1000 Terugkomdag 8 juni

Met een opkomst van ruim zestig mensen werd de grote zaal van het Kulturhus op donderdagavond 8 juni flink gevuld voor de terugkomdag van de G1000 Borne. Een avond die bedoeld was om de ideeën die uit de burgertop van 20 mei zijn voortgekomen verder uit te werken en zo te werken aan een beter Borne.

Aan het begin van de avond werden vier willekeurige deelnemers ondervraagd door nieuwswebsite BorneBoeit. Wat vonden ze van de burgertop en
wat verwachten ze van het vervolg? Welke onderwerpen zijn ze het meest bij gebleven en hoe moet men te werk gaan om tot vruchtbare resultaten te komen?

In ronde twee was het de beurt aan alle deelnemers om in actie te komen. De tientallen ideeën van 20 mei waren uitgeschreven op geeltjes en verspreid over verschillende borden. De geeltjes die konden rekenen op de meeste animo werden verkozen tot thema’s waar de overige, bijpassende ideeën onder werden gehangen.

 

Dit heeft zes uiteenlopende thema’s opgebracht: plukroute/wandelbos, duurzaamheid, noaberschap, helpdesk/communicatie, doorgaand verkeer en spoorse problemen. Deelnemers mochten zelf beslissen bij welk initiatief ze zich aansloten en waar ze de komende maanden mee aan de slag gaan. Na een uur brainstormen over hoe de initiatieven gerealiseerd kunnen worden, werd elke groep langsgegaan voor een update. Voorzichtige plannen kwamen naar voren, nummers en e-mailadressen werden uitgewisseld en agenda’s naast elkaar gelegd. Na de zomervakantie komen alle projectgroepen weer bijeen.

20 mei was het startschot, 8 juni de tweede ronde en de komende maanden een intensieve maar interessante weg die zal leiden tot mooie plannen voor de toekomst van Borne.

Video G1000Borne

Op zaterdag 20 mei vond de eerste G1000 bijeenkomst in Borne plaats. Ruim 150 mensen praatten een dag lang over hun wensen en dromen voor Borne. Het enthousiasme over de gekozen aanpak is groot, meer dan de helft van de deelnemers wil zich ook in de toekomst inzetten voor de G1000 gedachte.

Bekijk hier de video van de dag:

 

Arjan Bijker: dromers en denkers gezocht

Als kind had ik ideeën, dromen en fantasieën over de toekomst. Als tiener mopperde ik, zocht ik soms de grenzen op en leerde ik hard om mijn dromen later te kunnen verwezenlijken. Als volwassene heb ik het te druk om dromen nog na te jagen, zo lijkt het soms. Terwijl ik de mogelijkheden heb, blijven mijn ideeën en dromen blijven vaak onuitgesproken. Ik zet me als vrijwilliger in voor de maatschappij, maar voel dat mijn mening amper gehoord wordt. Ik denk dat veel meer mensen zich zo voelen.

Daarom zet ik me samen met een groepje vrijwilligers in om een G1000 burgertop te organiseren voor Zenderen, Hertme en Borne. De Burgertop is een plek om andere mensen te treffen die hetzelfde denken. Geen discussies over tegenstellingen, maar met anderen in gesprek gaan en nadenken over ideeën die we gemeenschappelijk hebben. Ik hoop dat dit leidt tot bijzondere gesprekken.

De G1000 Burgertop zorgt voor leuke projecten en betrokkenheid. Maar dan moeten er veel mensen komen. Droom jij ook nog? Denk en doe mee op 20 mei.

Op onze facebookpagina: www.facebook.com/G1000borne staat een leuk filmpje over de dromen van kinderen uit Borne. Volg je ons al?

BorneBoeit stelde onze organisatie kritische vragen

OVER HET HOE EN WAAROM VAN DE BURGERTOP OP 20 MEI
Kritische vragen aan G1000 Borne
Zaterdag 20 mei vindt de G1000 Borne plaats. Een burgertop zoals er al enkele in Nederland gehouden zijn. Burgers gaan met elkaar in gesprek over wat zij belangrijk vinden voor de gemeente. Inmiddels zijn 7000 Bornenaren uitgenodigd voor de bijeenkomst in ’t Wooldrik op 20 mei. Tijd voor een aantal kritische vragen aan de organisatie van de G1000 Borne.

Wat kost zo’n dag wel niet?
“Het organiseren van een grootschalig evenement kost altijd geld. We houden de kosten laag door te werken met vrijwilligers én door bijdragen in natura of geld van Bornse bedrijven die de Burgertop steunen. Zij geloven erin en vinden het een toevoeging voor onze Bornse samenleving. De sponsoring dekt ongeveer twee derde van de kosten. Verder dragen de rijksoverheid en de provincie bij omdat die het belangrijk vinden dat de burgertop plaatsvindt en ervan willen leren. Belangrijkste is dat de Burgertop naar verwachting ook veel oplevert. Omdat duidelijk wordt wat de bevolking wil, kan geld effectief worden besteed aan zaken waar behoefte aan is.”

Voor dit soort zaken is toch ooit MijnBorne2030 bedacht?
“MijnBorne2030 en de Burgertop hebben dezelfde insteek: te weten komen wat inwoners willen en daarmee aan de slag gaan. Ze liggen in elkaars verlengde. Belangrijk verschil is dat voor MijnBorne2030 de gemeente initiatiefnemer was en dat het gaat om een brede toekomstvisie. Bij de G1000 Burgertop nam een groepje Bornse inwoners het initiatief. Verder staat bij de G1000 Burgertop helemaal niets vast. Er is geen agenda vooraf, alle onderwerpen kunnen aan bod komen. Dit geeft burgers de vrijheid om zaken direct kenbaar te maken. De uitkomsten van de burgertop zijn vervolgens wel voor MijnBorne2030 van belang. Ze geven een beeld van wat Bornenaren op dit moment belangrijk vinden. De partijen in MijnBorne2030 gaan daarmee aan de slag.”

Waarom zit er iemand van de gemeente(raad) aan tafel?
“Tijdens de Burgertop speelt politieke voorkeur geen rol. Een gemeenteraadslid is ook een inwoner van Borne die in de samenleving staat. En er zijn geen belemmeringen voor de burgers om zich uit te spreken. Daarnaast is het goed dat raadsleden direct betrokken zijn. Zij kunnen wat zij horen en zien tijdens de Burgertop goed gebruiken in de raad. Want daar worden besluiten genomen die de mensen in Borne aangaan.”

Gaat het nu om het resultaat of om het proces?
“Beide. Zowel het proces als het resultaat is belangrijk. Het proces is continu in ontwikkeling en ieder G1000-evenement is een leerproces dat nieuwe inzichten geeft, de werkwijze perfectioneert en opbouwende informatie oplevert die bij andere processen kunnen worden toegepast. Voor ons is belangrijk dat de Bornse bevolking in de volle breedte is vertegenwoordigd. Dus ook (juist) de mensen die niet altijd vooraan staan om hun mening te geven. Het proces is zo gekozen dat iedereen zijn mening kan geven.

Het belangrijkste is echter wat er uit komt en hoe we daar in Borne mee verder gaan. Een succesvol resultaat biedt misschien ook een vruchtbare voedingsbodem voor een volgend burgerparticipatie project.”

Voor dit soort initiatieven is toch de gemeenteraad gekozen? Zij zijn toch onze vertegenwoordigers? Of doen ze het niet goed genoeg…?
“Onze democratie verandert continu en moet zich aan de tijdsgeest aanpassen. Vanuit de samenleving is steeds meer behoefte aan directe medezeggenschap bij lokale aangelegenheden, aan directe participatie. De gemeenteraad is er om de burgers te dienen en datgene te doen wat de burger het belangrijkste vindt. De gemeenteraad is gekozen als volksvertegenwoordiging. Zij maakt de keuzes voor de uitdagingen die op het bordje van de gemeente liggen. Maar de gemeente kan en hoeft niet alles te regelen. De G1000 Burgertop maakt duidelijk wat inwoners van Borne graag willen. Veel kunnen we zelf oplossen. Voor sommige zaken is het nodig dat de gemeente ermee aan de slag gaat, voor andere niet. Daarnaast is het zo dat de uitkomsten van de G1000 Burgertop ook weer bruikbaar zijn voor de gemeenteraad. De politieke partijen in Borne krijgen op een presenteerblaadje aangereikt wat mensen belangrijk vinden.”

Waarom gaat het alleen over Borne en nooit over Hertme en/of Zenderen?
“We organiseren een G1000 in de gehele gemeente Borne dus ook voor Hertme en Zenderen die onderdeel zijn van deze gemeente. Alle dorpen zijn belangrijk. Het gaat dus niet alleen om Borne. Samen zoeken we oplossingen voor problemen die in Borne, Hertme én Zenderen spelen.”

Wat willen jullie bereiken, dat via de normale weg niet te bereiken valt? Zijn de lijntjes in Borne niet al kort genoeg?
“Inderdaad weten actieve mensen die zich inzetten voor hun omgeving elkaar vaak al goed te vinden. We willen echter bereiken dat we uit álle delen van Borne, Hertme en Zenderen goede plannen ophalen. En dat alle inwoners betrokken raken bij de ontwikkeling van hun gemeente. De G1000 Burgertop is bedoeld om ook de ideeën te horen van de mensen die (nog) niet bekend zijn met de ‘normale’ weg. Soms zien actievelingen uit het informele circuit over het hoofd dat niet iedereen actief kan of wil meedoen in dit circuit, terwijl deze mensen vaak ook goede ideeën hebben. Deze kunnen ze delen tijdens de burgertop. Onze hoop is dat mensen actief met deze ideeën aan de slag gaan. En dan is het handig dat de lijntjes kort zijn.”

Een G1000 betekent toch ‘de stem’ van 1000 mensen, waarom ben je dan tevreden met 200 mensen? Dat is nog niet 1% van het aantal inwoners. Zo’n percentage kun je toch niet representatief noemen…
“G1000 is een merknaam en ‘1000’ betekent gewoon ‘veel’. Vanaf het begin was voor ons duidelijk dat 1000 inwoners te hoog gegrepen is. Voor een gemeente als Borne is 200 mensen een mooi aantal. Ter vergelijking: bij een dergelijk evenement in Eindhoven deden 250 mensen mee. Wij zijn blij dat zoveel mensen een dag vrij maken. Als jong, rijp en ouder meedoen en alle dorpen, wijken en buurten zijn vertegenwoordigd, ontstaat een goed beeld. Ons doel is: zo representatief mogelijk. De kracht van de Burgertop is dat ze mensen de kans geeft hun mening te geven en samen plannen te maken. We denken dat dit de beste manier is.”

Mijn ideeën zullen wel onder in een la verdwijnen…
“Als de ideeën in de la verdwijnen, dan zit die la in een kast bij de inwoners zelf. De door de burgers gekozen ideeën worden zelf door die burgers begeleid en ondersteund zodat ze kunnen worden verwezenlijkt. Eigenaar en verantwoordelijke voor de gekozen projecten is de burger dus zelf. Het is aan de inwoners van Borne, Hertme en Zenderen zelf om met de ideeën aan de slag te gaan. De organisatie van de Burgertop gaat na 20 mei door. We willen de plannen die uit de Burgertop komen op weg helpen. Daarvoor is er op 8 juni een bijeenkomst voor iedereen die wil bijdragen. Als genoeg mensen meedoen, verdwijnen de plannen niet in een la.”

Hoe zorg je er voor dat ideeën ook werkelijk tot realisatie komen?
“Het idee is dat de Burgertop een startpunt is voor de realisatie. Als er goede ideeën uit komen, gaan verschillende partijen bekijken hoe zij kunnen helpen bij het realiseren ervan. Daarbij gaat het om de gemeente, de provincie en bedrijven, organisaties en instellingen in Borne. Veel hangt af van welke ideeën er komen en of deze worden opgepakt door inwoners.”

Om iets te bereiken heb je toch budget nodig? Is dat er dan wel?
“De grootte en beschikbaarheid van het budget zijn afhankelijk van het project en de participatie van de overheid bij de vormgeving. Goede ideeën vinden altijd middelen om gerealiseerd te worden. Door de G1000 komen de ideeën in beeld bij de partijen die geld en menskracht hebben om te helpen bij de realisatie. Bij het voorbereiden van de burgertop zijn er al contacten gelegd met geldschieters en organisaties die kunnen helpen. Of deze hulp in geld of op een andere manier komt, ligt vooral aan de kwaliteit en haalbaarheid van de plannen.”

Als een G1000 zo wezenlijk is in deze tijd, waarom verklaar je de uitkomst ervan dan niet bindend?
“De organisatie van de G1000 staat los van de gemeente. Wij handelen in alle vrijheid zonder sturing van politiek en overheid. Dat betekent ook dat er geen mogelijkheid is om de uitkomsten bindend te verklaren. Omdat de uitkomsten op voorhand niet bekend zijn, is het voor de gemeente overigens ook niet mogelijk om de uitkomsten bindend te verklaren. De kracht van de G1000 is juist dat er ideeën uit komen die zo goed zijn dat ze – als het goed is – door de politieke partijen worden omarmd. De uitkomsten kunnen door politieke partijen in hun programma worden opgenomen.”

BorneBoeit

Notaris Gert Hulshof over de G1000 Burgertop

Vergaat het u ook zo? Dat u wel geïnteresseerd bent in mens, maatschappij en politiek. Dat u met vrienden, familie en op uw werk daarover veel discussieert en dat u over veel kwesties een duidelijk mening heeft. Dat er bij tijd en wijle ideeën in u opkomen waarvan u denkt dat ze onze (Bornse) wereld beter zouden kunnen maken. Maar, dat uw stem niet anders gehoord wordt dan bij de Gemeenteraadverkiezingen eens in de 4 jaar?

Als u dat ook zo voelt is de G1000 Borne op zaterdag 20 mei een uitgelezen kans om uw wensen, verlangens en aanbevelingen voor onze Bornse, Zenderse of Hertmer leefomgeving kenbaar te maken.
Een poging om onze democratie een nieuw elan te geven.

Voor mij aanleiding genoeg om mee te denken in het bestuur van de Stichting Borne G1000 en mee te doen aan de Burgertop.