Hennie Kemna over G1000 Borne

Zo’n 7000 mensen worden uitgenodigd om op 20 mei deel te nemen aan de burgertop G1000 en krijgen de kans om hun wensen en ideeën kenbaar te maken. Natuurlijk zullen er geen 7000 komen, maar we hopen toch echt dat er meer dan genoeg inwoners, uit alle lagen van de Bornse bevolking, aanwezig zullen zijn. Samen met zo velen maakt sterk. Het woord is aan de inwoners van Borne, Hertme en Zenderen!

In Hertme heeft er in 2016 een soortgelijk proces plaatsgevonden en heeft dat geresulteerd in een nieuwe dorpsvisie. Opgesteld door de inbreng van vele tientallen Hertmenaren, zonder bemoeienis van de overheid. Ze nemen nu zelf de verantwoordelijkheid om hun wensen te realiseren. De rol van de gemeente is het begeleiden en toetsen van de door de dorpsbewoners ingebracht initiatieven.

Wat in Hertme kon, moet ook zeker in Borne kunnen lukken. Neem de uitnodiging aan en doe mee. Samen gaan we aan de slag voor een nog mooiere en betere leefomgeving.

De brieven zijn verstuurd, het aanmelden kan beginnen

Bij zevenduizend Bornenaren is deze week een speciale brief door de bus gevallen. Een brief die mensen uit Borne, Hertme en Zenderen de kans geeft om voor verandering te zorgen in hun gemeente.

“Gefeliciteerd! Jij bent één van de 7000 inwoners van onze gemeente die wordt uitgenodigd om deel te nemen aan de Burgertop Borne op 20 mei.” De aanhef van de brief liegt er niet om: het is niet vanzelfsprekend dat inwoners op een dergelijke manier invloed kunnen uitoefenen in hun gemeente.

Het is daarom ook in ieders belang om gebruik te maken van deze mogelijkheid. Als jij je stem niet laat horen zal er ook niks voor je veranderen, is het devies. “Het zijn jóuw oplossingen voor jóuw problemen. Het realiseren van deze oplossingen zorgt ervoor dat Borne alleen maar leuker, mooier en prettiger wordt,” zegt Ton Remmers, initiatiefnemer van de burgertop in Borne.

Erger jij je aan straatafval? Wil jij meer uitgaansgelegenheden? Of wil je simpelweg de saamhorigheid nog beter benadrukken? Alle ideeën zijn op 20 mei welkom. “Ik zou graag zien dat er meer aandacht aan de zorg in Borne wordt besteed,” zegt wijkverpleegkundige Lily Verreussel. Samen gaan we de ideeën vormgeven zodat het realiseren ervan een stuk eenvoudiger gaat.

Ben je niet ingeloot maar wil je wel meedoen? Meld je dan vrijwillig aan op de website. Ben je wel ingeloot maar kan of wil je niet aanwezig zijn? Dan mag iemand anders zich in jouw plaats opgeven. Zo heeft iedereen die mee wil doen de kans om zijn of haar stem te laten horen.

Doe jij ook mee? 

Ellen Slettenhaar wil helpen de Burgertop tot een succes te maken

Ellen heeft zo’n 40 jaar ervaring in het speciaal onderwijs, met name met kleuters. Ze vertelt: “als je met kinderen in een kring zit en je legt daar een probleem neer, zoals hoe je een huis bouwt in de bouwhoek  dan dragen kinderen allerlei ideeën aan over hoe zoiets gebouwd kan worden. Daarna gaan ze dan hun droom in werkelijkheid omzetten. Ieder kind heeft zijn eigen talenten en kan die dan inbrengen in de realisering van dat huis.

De uitkomsten zijn heel verschillend en vaak onverwacht. Samenwerken geeft een grote diversiteit om een probleem aan te pakken en van een goede oplossing te voorzien.

Voor de mensen in Borne, Hertme en Zenderen geldt eigenlijk hetzelfde. In de Burgertop krijgen die mensen de gelegenheid om hun dromen betreffende de gemeenschap te concretiseren en te realiseren. Ook door hun ideeën te delen, samen te werken en samen tot oplossingen te komen, die door hen zelf gedragen en gerealiseerd worden. “Ik vind dat waardevol, daarom zet ik mij in om die Burgertop een succes te maken.”

Ton Remmers over de G1000Borne

Borne, Hertme en Zenderen vormen bij elkaar een fijne gemeenschap om te wonen, te leven en te werken. En om je kinderen en kleinkinderen op te laten groeien. Dat wil ik zo houden, tot in lengte van jaren. Dat wil niet zeggen dat Borne “af” is. Er is altijd reuring, altijd ontwikkeling en altijd mogelijkheid tot verbetering. En wat is nou leuker, effectiever dan zélf aan de basis te staan van die reuring, die ontwikkeling, die verbetering.

Met de Burgertop G1000 Borne wil ik daar gelegenheid voor geven, ruimte voor scheppen. Los van bestaande structuren met hun eigen processen. Zonder agenda vooraf. Gewoon vanuit “De Bornenaar” op een rijtje zetten wat we met zijn allen vinden dat beter kan, waar het heen moet met Borne. Met elkaar ideeën, wensen en dromen inventariseren en kijken hoe ver we komen met het realiseren daarvan. Met elkaar ergens vóór zijn. In plaats van het beeld dat men vooral overal tégen is, en dat vervolgens bij een ander over de schutting te gooien.

Ik ben overtuigd van het vermogen van mensen om zélf oplossingen aan te dragen. En deze oplossingen onder eigen verantwoordelijkheid te realiseren. Het zijn jóu oplossingen voor jóu vragen. En we gaan er voor om dat te handhaven. Dan wordt Borne alleen maar leuker, mooier en prettiger om te wonen, leven en werken.

Ton Remmers

Meliha Kesek over de G1000Borne

Al bijna vier jaar woon ik in Borne. Ik ben, vanuit de regio Amsterdam, naar deze gemeente verhuisd omdat ik dit een erg mooie regio vind waar mensen nog enigszins aandacht voor elkaar hebben. Zowel het G1000-concept als burgerparticipatie binnen de gemeente Borne spraken me meteen aan. Ik denk dat dit de betrokkenheid en saamhorigheid van de inwoners bevordert en de inwoner meer zeggenschap geeft over zijn directe leefomgeving.

De wereld verandert snel en de wijze waarop we onze democratie en gemeenschap vormgeven verandert hiermee ook. We willen meer eigenaarschap, directe betrokkenheid en invloed kunnen uitoefenen in plaats van een afwachtende houding aan te nemen en toe te kijken hoe onze leefomgeving zich ontwikkelt. We beseffen ons vaak niet dat we geluk hebben dat we in een land en in een gemeente wonen waar dit soort nieuwe ontwikkelingen van democratische vernieuwing omarmd worden.

Op 20 mei vindt onze Burgertop G1000 plaats in ’t Wooldrik in Borne. Ik hoop dat dit evenement een groot succes wordt zodat we hiermee nieuwe kansen creëren voor een harmonieuze samenleving waar we respectvol met elkaar de dialoog aangaan en elkaar de ruimte gunnen om in deze maatschappij te kunnen participeren.

Meliha Kesek