Veelgestelde vragen

Wat is G1000 Borne?
Wie doen er mee?
Zijn jullie van de gemeente?
Hoe ziet zo’n dag eruit?

Wat is G1000 Borne?

Een G1000 is een burgerinitiatief, waarbij inwoners van 16 jaar en ouder, vanuit de hele gemeente, Borne, Hertme en Zenderen, één dag bij elkaar komen om ideeën uit te wisselen en te praten over wat zij belangrijk vinden voor hun dorp. Maar het blijft niet bij praten alleen. Aan het eind van de dag zijn er tien ideeën die samen door de inwoners verder worden uitgewerkt.

G1000 in Amersfoort april 2016

Wie doen er mee?

Alle inwoners in de leeftijd van 16 jaar en ouder krijgen een kans om mee te doen. De uitnodiging voor deelname aan de G1000 gebeurt door loting. Naast de grote groep inwoners schuiven ook ondernemers en werkgevers, politici en ambtenaren en vrije denkers aan bij het gesprek. Om de ideeën tot uitvoering te brengen is namelijk de hele gemeenschap nodig. Daarnaast zit er aan elke tafel een tafelsecretaris, een vrijwilliger, die helpt met de techniek, presentatie en die het gesprek faciliteert.

Zijn jullie van de gemeente?

Nee. Wij zijn een groep enthousiaste inwoners die in het G1000-concept geloven. Wij geloven namelijk dat inwoners heel goed weten wat de gemeente Borne nodig heeft. Dat willen wij faciliteren en daarom organiseren wij de G1000. Wij doen dit op vrijwillige basis.

Hoe ziet zo’n dag eruit?

De agenda van de G1000 staat niet van tevoren vast, maar wordt op de dag zelf door de deelnemers bepaald. Daarbij staat de dialoog centraal. Dat wil zeggen een open gesprek waaraan alle deelnemers op basis van gelijkwaardigheid mee doen.

Je moet je van te voren aanmelden om mee te kunnen doen. De dag start om 10.00 uur. Vanaf 9.00 uur is de deur open, zodat je alvast je naamkaartje op kunt halen en een kopje koffie kunt drinken voor we met elkaar aan de slag gaan. Rond 16.15 uur sluiten we af met een hapje en een drankje.
De dag is gratis en je wordt de gehele dag voorzien van eten en drinken. Alleen wanneer je een specifieke voedselallergie hebt vragen we je je eigen lunch mee te brengen.

Ochtendprogramma
Het vaststellen van de agenda gebeurt in drie gespreksrondes in groepjes van wisselende samenstelling. De groepjes van 4 personen praten over vragen als: wat vind jij belangrijk voor de gemeente Borne? Wat kun jij daaraan bijdragen? Wat kan een ander doen? Na iedere ronde wordt de deelnemers gevraagd in één woord aan te geven wat hen in de gesprekken heeft geraakt. Dit woord geven ze via hun smartphone in. Na de drie gespreksrondes worden woorden in een wordcloud geclusterd in thema’s. De tien meest genoemde thema’s vormen de input voor het middagprogramma.

Middagprogramma
De deelnemers maken voor de middag een keuze over welke van de tien thema’s ze verder willen praten. Er wordt dan in groepjes van 8 personen gewerkt. Het streven is om per gesprekstafel, vier inwoners, één ondernemer of werkgever, één ambtenaar of politicus, één vrije denker en een tafelsecretaris te hebben. De groepen die zich rondom de thema’s vormen gaan al brainstormend aan de slag met concrete ideeën; van dromen naar doen. Per thema komt er aan het eind van de middag een aantal voorstellen uit, die in een presentatie worden gepresenteerd op beeldschermen. Alle deelnemers brengen vervolgens een stem uit op de voorstellen waar ze het meest in zien.

Vervolgbijeenkomst
De tien voorstellen met de meeste stemmen worden na de G1000 in de verdere uitwerking begeleid. Aan de deelnemers wordt aan het einde van de dag gevraagd of zij zich op willen geven voor een van deze 10 voorstellen om deze tot verdere uitvoering te brengen. Want ook het vervolg is van ons samen.

 

Geschiedenis
De eerste G1000 vond plaats op 11 november 2011 in België. Daar hebben Belgische burgers, waaronder Peter Vermeersch en David van Reybrouck, het initiatief genomen om 1000 Belgen bijeen te brengen om over de toekomst van België te spreken. Rotterdam had de primeur in Nederland met Duizend op Zuid in januari 2013. In Amersfoort vond in 2014 de eerste Nederlandse G1000 op gemeentelijk niveau plaats op initiatief van en georganiseerd door burgers. Meer achtergrondinformatie vind je op het G1000 Platform.